Publikacje

Hendzel Z., Wereszczak M.Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w neuronowej identyfikacji stanu mobilnego robota kołowego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006,125-131.

Hendzel Z., Wereszczak M.Rozmyto-neuronowy kompensator nieliniowości mobilnego robota kołowego, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Uhla, Projektowanie Mechatroniczne, zagadnienia wybrane, KRiM, AGH, Kraków 2007, 60-68.

Hendzel Z., Wereszczak M.Rozmyto-neuronowy algorytm sterowania mobilnym robotem kołowym. Ofic. Wyd. Pol. Warsz.2008. „Elektronika” z.166, 463-472.

Hendzel Z., Wereszczak M.Neuronowa realizacja ruchu mobilnego robota kołowego, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, 2008, 291-298.

Hendzel Z., Wereszczak M.Inteligentne sterowanie rozmyto-neuronowe układem dynamicznym,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe – z.74, Rzeszów 2008, 97-106.

Hendzel Z., Muszyńska M.Neuronowo – rozmyte sterowanie mobilnym robotem kołowym, 2010, "Acta Mechanica Et Automatica", 2010, 2 ,63 – 68.

Muszyńska M.Neuronowo -rozmyte systemy sterowania mobilnym robotem kołowym , Rozprawa doktorska, 2012, Rzeszów.

Hendzel Z., Muszyńska M.Adaptive fuzzy control of a wheeled mobile robot. „Int. J. of Applied Mechanics and Engineering” 2012 Vol. 17, No 3, p.827 - 835.

Hendzel Z., Muszyńska M.: „Neuronowo-rozmyte sterowanie mobilnym robotem kołowym", 2012, Modelowanie Inżynierskie nr 45, t. 14, rok 2012 – ISSN 1896-771X, s. 58-63.

Hendzel Z., M. Muszyńska, M. Szuster. Neuronowa i neuronowo-rozmyta realizacja ruchu nadążnego mobilnego robota kołowego pioneer 2-DXModelowanie Inżynierskie15 (2013).

Hendzel Z., M. Muszyńska, M. Szuster. Sterowanie ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego z zastosowaniem układów neuronowo-rozmytych oraz algorytmów neuronowego programowania dynamicznego. Modelowanie InżynierskieTom 15 Nr. 46 (2013): s. 50-56.

Burghardt A., Muszyńska M., Jagiełowicz-Ryznar C., Żylski W., Aplikacja systemu wizyjnego do automatycznej adaptacji trajektorii narzędzia, XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności, ASMOR 2013, Jastrzębia Góra.

Gierlak, P., M. MuszyńskaInteligentne sterowanie ruchem robota manipulacyjnego z więzami geometrycznymi.  Modelowanie Inżynierskie, Tom 19, Nr. 50 (2014): s. 19-24.

Muszyńska M., Rykała Ł., Szybicki D.Wyrównoważanie mas w ruchu obrotowym, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, z.61, s.:161-172, Rzeszów 2014;

Szybicki D., Kurc K., Muszyńska M., Sobaszek M.Dynamika gąsienicowego robota inspekcyjnego, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN 2300-5130, Tom XXXI, zeszyt 61 (nr 2/2014), s. 149-159.

Gierlak P., Muszyńska M., Żylski W.: Neuro-fuzzy control of a robotic manipulator. Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2014, vol.19, No.3, pp.575-584.

Gierlak P., Muszyńska M.Hybrydowe sterowanie robotami kołowymi i manipulacyjnymi. Mechanik Nr 10, 2014, s. 834-840.

Hendzel Z., Muszyńska M., Jagiełowicz-Ryznar C.:Rozmyte systemy sterowania mobilnych robotów kołowych. Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.

Burghardt A., Kurc K., Muszyńska M., Szybicki D.Zrobotyzowane stanowisko weryfikacji procesów obróbki, Politechnika Śląska, Modelowanie Inżynierskie, tom 21, nr 52, s.23 - 29, 2014.

Burghardt A., Kurc K., Muszyńska M., Szybicki D.Zrobotyzowane stanowisko z kontrolą siły, Politechnika Śląska, Modelowanie Inżynierskie, tom 22, nr 53, s.30 - 36, 2014.

Muszyńska M., Rykała Ł.Neuronowe modelowanie nieliniowości aktorów,Miesięcznik Naukowo Techniczny „Przegląd Mechaniczny”, 2015, Nr 1/15, s.:30-36;

Cedro L.,Gierlak P., Izworski A., Kekez M., Kot A., Muszyńska M., Nawrocka A., Nawrocki M., Radziszewski L., Wszołek W. :Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniach inżynierskich - wybrane problemy „Pozycyjno siłowe sterowanie manipulatorem z zastosowaniem układów neuronowo rozmytych", Monografia Katedry Automatyzacji procesów AGH Kraków, 2015. Rozdział w Monografii.

Burghardt A., Szybicki D., Gierlak P., Kurc K., Muszyńska M.Robotic automation of the turbo-propeller engine blade grinding process. W: Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences, red. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P.. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, Politechnika Łódzka, Łódź 2015; 121-130. ISBN: 978-83-7283-707-3

Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Szuster M., Muszyńska M.The manipulator tool fault diagnostics based on vibration analysis. W: Dynamical Systems: Mathematical and Numerical Approaches, red. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P.. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, Politechnika Łódzka, Łódź 2015; 211-222. ISBN: 978-83-7283-706-6. 

Szybicki D., Muszyńska M., Pietruś P. Współpraca robota oraz obrabiarki CNC w zautomatyzowanym procesie obróbki, 2016, Miesięcznik Naukowo Techniczny "Przegląd Mechaniczny",wyd. LXXIV, zeszyt 1-2/2016, s. 31-34.

Muszyńska M., Gierlak P.Advanced neuro-fuzzy system in the task of position-force control of a manipulator. Applied Mechanics and Materials, Vol. 817 (2016), pp. 81-92, Trans Tech Publications, Switzerland.

Rozdział w monografii: Muszyńska M., Pietruś P., Burghardt A. ,Kurc K., Szybicki D.Automatyzacja procesu obsługi maszyn CNC w wykorzystaniem manipulatorów przemysłowych, Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn cz.3, s. 66-78, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016r.

Muszyńska M., Burghardt A. ,Kurc K., Szybicki D.Verification hybrid control of a wheeled mobile robot and manipulator, Open Engineering. Volume 6, Issue 1, Pages 64–72, ISSN 2391-5439, April 2016.

Kurc K., Burghardt A., Szybicki D.Muszyńska M.,The application of virtual prototyping methods to determine the dynamic parameters of mobile robotOpen Engineering. Volume 6, Issue 1, Pages 55–63, ISSN 2391-5439, April 2016.

Burghardt A., Szybicki D.Kurc K., Muszyńska M., Optimization of process parameters of edge robotic deburring with force control,Int. J. of Applied Mechanics and Engineering, 2016, vol.21, No.4, pp.987-995 DOI: 10.1515/ijame-2016-0060.

Gierlak P., Burghardt A., Szybicki D., Szuster M., Muszyńska M.On-line manipulator tool condition monitoring based on vibration analysis. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 89 (2017), pp. 14–26, Elsevier.

Burghardt, A., Kurc, K., Szybicki, D., Muszyńska, M., Szczęch, T. Monitoring the parameters of the robot-operated quality control process.  Advances in Science and Technology Research Journal,Volume 11, Iss. 1, March 2017, pages 232–236.DOI: 10.12913/22998 624/68466. 2017

Burghardt, A., Kurc, K., Szybicki, D., Muszyńska, M., Nawrocki, J. Robot-operated quality control station based on the UTT method. Open Engineering, Vol. 7, Issue (1), 37-42. (2017). DOI 10.1515/eng-2017-0008.

Burghardt A., Szybicki D., Kurc K., Obal P., Muszyńska M.: Dobór parametrów systemu zrobotyzowanego z układem kontroli siły. Politechnika Śląska, Modelowanie Inżynierskie, tom 37, nr 68, s.5 - 10, 2018.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję